Goed debiteurenbeheer zorgt voor snellere betalingen

bank hangen

Ieder bedrijf krijgt helaas te maken met klanten die niet of te laat betalen. Steeds meer bedrijven maken gebruik van de gehele betalingstermijn en betalen vaak zelfs een aantal dagen later.

Dit lijkt misschien wat onschuldig maar kan grote gevolgen voor uw bedrijf hebben. Geld waarvan werd verwacht dat het beschikbaar zou zijn is er niet en hierdoor lopen de rente kosten onnodig op. Deze problemen kunnen echter voor een groot voorkomen worden door voor een goed debiteurenbeheer binnen uw bedrijf te zorgen. Goed debiteurenbeheer is niet alleen het sturen van aanmaningen nadat een betalingstermijn is verlopen, maar begint meteen op de dag dat er gefactureerd wordt. Vanaf deze dag start er een proces wat zorgt voor snellere betalingen en betere relaties met uw klanten. Ook bij klanten in het buitenland is dit belangrijk. Zo kan bijvoorbeeld een incassobureau helpen om dit alles op te zetten.

Proces debiteurenbeheer

Het proces van een goed debiteurenbeheer start met het bijhouden van een goede administratie. Hierdoor kunt u precies zien of een klant wel of niet betaald heeft. Voordat er een product of dienst geleverd wordt moeten er duidelijke afspraken over de betalingstermijn gemaakt zijn. Nadat de opdracht is afgerond moet er zo snel mogelijk gefactureerd worden. Hierdoor heeft u namelijk ook sneller de beschikking over uw geld. Als de betalingstermijn toch verloopt dan is hiervoor een vast proces in plaats waardoor er geen onnodige dagen verloren worden. Dit begint met het bellen van de klant om hem of haar te herinneren aan de openstaande factuur. Als aan deze herinnering geen gehoor wordt gegeven dan worden er aanmaningen verstuurd. Deze regels zijn in Europa overigens grotendeels gelijk. Ook bij een Franse debiteur dient er dus gewoon op tijd betaald te worden. Een incassobureau kan eventueel hulp bieden. Tijdens het proces wordt er natuurlijk ook zorgvuldig omgegaan met de relatie die u met de klant heeft.

Telefoon providers hebben ook vaak last van consumenten die te laat betalen. Sommige abonnementen zijn dan ook behoorlijk duur, geen wonder dat je dan niet altijd op tijd kunt betalen. Daarom is het absoluut aan te raden om over te gaan naar een sim only abonnementje, veel mensen (ik inclusief) hebben hier al heel erg veel geld mee bespaard. Ik maak zelf gebruik van een behoorlijk oude telefoon.