Hoe wordt iemand plastisch chirurg?

chirurgEen plastisch chirurg wordt je niet zomaar. Zeker in Nederland worden hoge eisen gesteld aan plastisch chirurgen voordat zij hun beroep hier mogen uitoefenen. Als plastisch chirurg moet je eerst de opleiding tot arts volledig doorlopen hebben. Pas daarna kan verder gestudeerd worden om jezelf te specialiseren in de plastische chirurgie. Deze opleiding duurt ook nog meerdere jaren.

Gedurende deze periode moeten meerdere testen en examens succesvol worden afgelegd voordat je uiteindelijk als plastisch chirurg aan de slag kunt gaan. Zo moet er bijvoorbeeld ook een Europees examen worden afgelegd als men ook diensten buiten Nederland wil verlenen. Het is dus niet dat zomaar iedereen zich plastisch chirurg mag noemen. Dit zijn namelijk allemaal gedegen medische specialisten die een andere richting hebben gekozen dan geneeskunde.

Specialisme in de plastische chirurgie

De plastische chirurgie is zeer breed en er zijn een heel scala aan verschillende cosmetische ingrepen die door plastisch chirurgen worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend kan een chirurg zich onmogelijk op alle vlakken specialiseren. De meeste chirurgen kiezen er dan ook voor om tijdens hun opleiding een aantal specialismen te kiezen. Dit kunnen bijvoorbeeld faceliften zijn, buikwandcorrecties, neusoperatie, borstvergrotingen en nog veel meer.

Wanneer jij behoefte hebt aan een plastisch chirurg dan is het daarom belangrijk dat je een arts zoekt met het juiste specialisme. Een plastisch chirurg die zich voornamelijk bezighoudt met borstvergrotingen heeft niet altijd evenveel verstand van een neuscorrectie en andersom geldt dit natuurlijk ook. Probeer daarom eerst voor jezelf uit te vinden wat voor soort behandeling je nodig hebt en vindt daar dan de specialist bij om een professioneel advies te krijgen.